Zatrudnię na stanowisko specjalista ds. kadr i płac do Biura Rachunkowego (samodzielna kadrowa)

Opis stanowiska:

• Bieżąca obsługa kadrowa pracowników
• Prowadzenie akt osobowych pracowników
• Przygotowywanie umów, aneksów oraz zaświadczeń
• Zgłoszenia do ZUS
• Zatrudnianie obcokrajowców, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem
cudzoziemców
• Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
• Prowadzenie rozliczeń w zakresie urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy
• Sporządzanie rozliczeń podatkowych
• Sporządzanie deklaracji na potrzeby GUS, ZUS,PFRON
• Aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym
• A – 1
• Przygotowywanie wniosków o refundację do OHP, PUP
• Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę

Wymagania:

• Wykształcenie min. średnie (mile widziane kierunkowe z zakresu kadr i płac)
• Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata
• Dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
PDOF oraz przepisów wykonawczych Kodeksu Pracy
• Wymagana znajomość programu kadrowo-płacowego OPTIMA
• Praktyczna znajomość programu Płatnik
• Dobra organizacja pracy własnej
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Wynagrodzenie:

• 5000,00 + PREMIA

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mail biuro@biuro-mazur.pl

Przekazywanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

W CV prosimy wpisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego” .

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.